Vujko 01.2007.

Ručni Bacač Raketa - M80 Zolja 64 mm - Raketni motor sa detonatorom

Trenutna Tromblonska Mina M60

Mine za minobacač M69 (6kom, M57 1kom) 60mm

Granata 20mm M57

10 Dinara